Welcome

نـظـر شـمـا دربـاره ایـن سـایـت چـیـسـت؟

خـیـلـی خـوب

خـوب

مـتـوسـط

جـالـب نـیـسـتگـل سـرخ پـنـجـره ای رو بـه خـلـاقـیـت ، زیـبـایـی و فـنـآوری

سالن آرايش و زيبايي گل سرخ مكاني گرم و دلنشين جهت دريافت انواع خدمات زيبايي با 40 سال تجربه در ارائه خدمات و زيبايي در خدمت شما عزيزان مي باشد .

به زودی به جمع مشتریان ما می پیوندید info@Golesorkh-salon.com

گل سرخ پنجره اي رو به خلاقيت، زيبايي و فنآوري

"ما آماده ايم تا موشكافانه ارزيابي شويم"

مجموعه سالنهای آرایشی گل سرخ میتواند روياهاي شما را به واقعيت بدل كند. با ما تماس بگيريد همين حالا

مـدیـریـت گـل سـرخ

Clients Love Us

- چگونه این آرایشگاه را انتخاب کردی؟

تعریف آنرا ازدوستان و آشنایان شنیده بودم و با اینکه یکی از اقوام نزدیکم سالن آرایش دارد کار اینجا را ترجیح دادم چون در این مجموعه سرویس های خاصی به افراد داده می شد که برای من خیلی مهم بود.

خـانـم مـریـم ... تـهـران ; 23 سـالـه
مـنـطـقـه گـانـدی